LFX Agency

nagłosnienie - oświetlenie - DJ

Menu główne

Sklepy On-line

LFX Instalacje

LFX Event Team

LFX Wypożyczalnia

LFX Serwis


rzetelna firma

Warunki wypożyczeń

+ Sprzęt mogą wypożyczać osoby pełnoletnie mające zdolność do czynności prawnych lub firmy na podstawie umowy wypożyczenia, w dn. wynajmu osoba wynajmującą winna mieć przy sobie dwa dokumenty tożsamości (dowód osobisty RP i drugi dokument potwierdzający tożsamość )
 
+ Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest podpisanie umowy wynajmu, protokołu wypożyczenia oraz zobowiązania Klienta do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za sprzęt. Jako zabezpieczenie wynajmu stosuje się:
weksel własny – przy wynajmie sprzętu do wartości rynkowej nie przekraczającej kwoty 5000 złotych lub kaucja w wysokości wartości sprzętu
 
JEŻELI WARTOŚĆ SPRZĘTU PRZEKRACZA 5000 ZŁ  - wymagana jest kaucja w wysokości wartości wynajmowanego sprzętu
 
 
+ Każda firma powinna wyznaczyć osobę upoważnioną do odbioru wypożyczanego sprzętu. Osoba ta winna okazać i pozostawić w wypożyczalni pisemne upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania.
 
+ Najmniejsza jednostką rozliczeniową za wynajem sprzętu jest 1 doba (z racji że nie pracujemy w niedzielę - sprzęt wypożyczony w sobotę oddaje się w poniedziałek i jest to liczone jako 1 doba ) ceny za wynajem dotyczą wynajmu na okres 1 doby.
 
+ zwrot sprzętu następuje:
 
do godziny 16:00 w dniach: poniedziałek-czwartek
 
do godziny 15: 00 w piątek
 
do godziny 12:00 w sobotę
 
jeli sprzęt nie wróci w wyznaczonych godzinach - doliczamy dodatkową dobę
 
+ Rezerwacja sprzętu jest aktywna po wpłacie 30% zaliczki wartości wypożyczenia. Wpłat zaliczki można dokonać przelewem na konto wypożyczalni lub gotówką.
 
+ Płatności związane z wynajmem sprzętu regulowane są w momencie wydawania sprzętu.
 
+ Każdorazowo w dniu wypożyczenia oraz w dniu zwrotu sprzętu - sprzęt jest sprawdzany
 
+ Jeżeli wystąpiły uszkodzenia sprzętu podczas trwania wynajmu - sprzęt jest przekazany do serwisu celem ustalenia szkód. Jeżeli powstałe uszkodzenie wystąpiło z winy wynajmującego - wynajmujący ponosi koszty naprawy oraz wartość 2 krotnego wynajmu.
 
+ Wydanie Sprzętu następuje w siedzibie firmy na ul. Górczewskiej 37 w Warszawie. Istnieje możliwość dowozu sprzętu i instalacji oraz obsługi technicznej po wcześniejszym ustaleniu warunków i kosztów.
 
+ Klient zobligowany jest do poinformowania wynajmującego o przekroczeniu terminu zawrotu wypożyczonego sprzętu. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu zawartego w umowie, bez zgody wynajmującego, zostaną naliczone opłaty karne.
 
+ Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wynajmu bez podania przyczyny

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

LFX Agency
ul.Górczewska 37

tel: 22 498 03 33
tel: 22 357 66 77

 

 

 

Pracujemy w godzinach:
pon. - czw. (10:00-18:00)
piątek (9:00-17:00)
sobota (10:00 - 14:00)